ROBOTICA EDUCATIVA + de 30 anys creant, dissenyant, programant,..
Castellà
Castellà

Benvinguts a BASSEDA.CAT

Benvinguts a BASSEDA.CAT - ROBOTICA EDUCATIVA
  • Expert en robòtica educativa. Més de 30 anys en el sector de l'ensenyament. Des del curs 1991-1992 portant a terme experiències en robòtica educativa, impartint a l'escola d'estiu de la UPC el primer taller de robòtica educativa (1994). Ponències en congresos, seminaris i jornades especialitzades en el sector TIC. Veure resum experiència presentada a ItWorldEDU8.  

President Associació Tecnopedagògica Binomi (VIDEO) 

Què és la Robòtica educativa?

Què és la Robòtica educativa? - ROBOTICA EDUCATIVA

Quan parlem de robòtica Educativa ens referim a una disciplina on es construeixen robots, mecanismes i altres enginys que són controlats per ordinador.

Es treballen gairebé totes les àrees; ciències, tecnologia, matemàtiques,etc. a més desperta la curiositat i la creativitat en els alumnes. 

Diferents estudis mostren que l’experiència de construir amb les mans (hands-on experience) millora la qualitat de l’aprenentatge dels alumnes. La satisfacció de veure que allò que han construït i programat funciona com havien previst els motiva a seguir cercant nous reptes.

Per què aprendre a programar a l'escola?

Per què aprendre a programar a l'escola? - ROBOTICA EDUCATIVA

Programar és comunicar-se amb una computadora indicant-li les instruccions que ha d’executar per a realitzar una tasca concreta.
Saber llegir i escriure ens serà molt útil en el nostre dia a dia, però no ens hem de convertir en grans escriptors, aprendre a programar passa quelcom semblant. Ens donarà una sèrie d’habilitats i estratègies que seran aplicables a la nostra vida, però no ens cal ser programadors experts
El pensament computacional utilitza estratègies i conceptes informàtics per a trobar solució als problemes.
Aprendre a programar sembla essencial per a conèixer i entendre el món actual.

La programació esta a l’abast  de tothom. Mitch Resnick, del MIT Media Lab, diu que la codificació no és només per genis informàtics, sinó que és per a tothom. .

https://www.youtube.com/watch?v=Ok6LbV6bqaE

Pensament computacional en l’educació

Pensament computacional en l’educació - ROBOTICA EDUCATIVA

Una primera i equivocada idea que podem tenir sobre el Pensament Computacional és creure que es una matèria exclusiva per a persones de l’àmbit de l’enginyeria informàtica. No es tractar de pensar com una computadora ni saber llenguatges de programació amb codificacions complexes.

El pensament computacional consisteix en descompondre un problema complex en una sèrie de petits problemes, més manejables (descomposició).

Cada un d'aquests problemes més petits després podrem estudiar-los de forma individual, tenint en compte com prèviamnet hem  resolt problemes similars  (reconeixement de patrons).

Se centra només en els detalls importants, sense tenir en compte la informació irrellevant (abstracció).

A continuació, podem dissenyar els passos per a resoldre cada un dels problemes més petits (algoritmes).